2023 DFW FIDE 1 Reserve Wallchart:
DFW FIDE 1 Reserve Pairings
Thanks to everyone who played and anyone who supported the tournament!
2023 DFW FIDE

SwissSys Wall Chart. 2023 DFW FIDE: Reserve

#Name/Rating/IDHandle/CitySt/TmCb/SxRd 1Rd 2Rd 3 Rd 4Rd 5
1Maurya Chandra TXUSAW 13 B 10W 5B 2B 3
 1792 16566891 (1310) (30992281)Celina M 1.0 2.0 2.5 3.5 3.5
2Alex N Elkon TXUSAB 15 W 12B 4W 1B 7
 1668 30036879 (1271) (30975921)Dallas M 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0
3Asmit Panda TXUSAbye W 27B 7B 5W 1
 1626 15295055 (1418) (30963265)Frisco M 0.5 1.5 2.5 3.0 4.0
4Mahit Viyan, Jr Aku FIDEid?TXUSA W 24B 16W 2B 9W 17
 1624 17037001 (unr.) (150094250)Plano M 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5Harshith Gaddam TXUSAB 25 W 19B 1W 3B 8
 1620 16653280 (1275) (30986451)Prosper M 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5
6Shriyan Vuyyuru TXUSAW 17 bye bye W 12B 18
 1593 17035355 (1320) (30997852)FriscoVUYYURUM 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5
7David Lamas TXUSAW 28 B 26W 3B 20W 2
 1574 16434126 (unr.) (30999448)Grapevine M 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0
8Ellery Zhang TXUSAB 18 W 9B 17W 16W 5
 1516 30167442 (1325) (39900959)PlanoZHANGF 0.5 1.0 2.0 3.0 3.5
9Rishi Kolli TXUSAbye B 8W 24W 4B 12
 1470 30358373 (unr.) (39916294)McKinney M 0.5 1.0 2.0 3.0 3.5
10Vikash Ganesan TXUSAW 21 W 1B 18B 14- 26
 1451 16427685 (1322) (30986494)IrvingGANESANM 1.0 1.0 1.5 2.0F2.0
11Preston Wade TXUSAB 19 W 21B 20W 22B 16
 1449 14972578 (unr.) (39916782)FriscoWADEM 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0
12Lawrence Zhang TXUSAW 20 B 2W 26B 6W 9
 1447 30167437 (1044) (39900967)PlanoZHANGM 1.0 1.0 2.0 2.5 3.0
13Praveen Ramachandra Menon TXUSAB 1 W 23B 27W 19W 20
 1428 13904336 (unr.) (150033503)FriscoMENONM 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5
14Jerome W Tichacek NEUSAB 22 W 18B 23W 10B 27
 1400 12014840 (1497) (30958482)Omaha M 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0
15Grant A Wiley TXUSAW 2 B 24bye - 26----
 1355 12811656 (1288) (30975824)Dallas M 0.0 0.0 1.0F1.0U1.0
16Ahmed Gamaleldin Taha TXUSAW 23 W 4B 19B 8W 11
 1344 12840211 (1272) (30929830)Irving M 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0
17Gurugrahan Gurumoorthi TXUSAB 6 W 25W 8B 24B 4
 1321 30149738 (1173) (30996201)Little Elm M 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0
18Surya Prakash Kundurthi TXUSAW 8 B 14W 10B 23W 6
 1218 30799195 (unr.) (39916260)Irving M 0.5 1.0 1.5 2.5 2.5
19Pranav Ganesan TXUSAW 11 B 5W 16B 13- 25
 1215 16294398 (unr.) (39903001)IrvingGANESANM 1.0 1.0 1.0 1.0F1.0
20Vidhun Ganesan TXUSAB 12 - 28W 11W 7B 13
 1200 16442420 (1214) (30987423)IrvingGANESANM 0.0X1.0 2.0 2.0 2.5
21Adam Johanson TXUSAB 10 B 11bye W 27W 24
 1173 17351034 (unr.) (30993156)McKinney M 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
22Aryan Vuyyuru TXUSAW 14 bye bye B 11W 23
 1076 17064058 (unr.) (39916790)FriscoVUYYURUM 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5
23Pardhu Sai Kanaparthi MOUSAB 16 B 13W 14W 18B 22
 1046 30250581 (unr.) (30984971)Coppell M 0.0 1.0 1.5 1.5 2.5
24Dhruv Menon TXUSAB 4 W 15B 9W 17B 21
 1044 16570148 (unr.) (30982898)FriscoMENONM 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0
25Eliezar, Jr Gonzalez TXUSAW 5 B 17bye bye - 19
  840 30100221 (unr.) (30999391)Dallas M 0.0 0.0 0.5 1.5X2.5
26Kenston Wade TXUSAbye W 7B 12- 15- 10
  785 15829738 (unr.) (39916774)FriscoWADEM 1.0 1.0 1.0X2.0X3.0
27Arush Dinesh Raja TXUSAbye B 3W 13B 21W 14
  658 30676775 (unr.) (39916286)Coppell M 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0
28Arnulfo Gonzalez TXUSAB 7 - 20------------
 unr. 30941809 (unr.) (39916766)Irving M 0.0F0.0 U0.0U0.0U0.02023 DFW FIDE XtraRated Game

#Name/Rating/IDHandle/CitySt/TmCb/SxRd 1
1Dr. Mark C Anderson TXUSAB 2
 1700 12458601 (1525) (2038757)McKinney M 1.0
2Eliezar, Jr Gonzalez TXUSAW 1
  840 30100221 (unr.) (30999391)Dallas M 0.0